Lalbaugcha Raja, Lalbaug, Mumbai

Lalbaugcha Raja, Lalbaug, Mumbai

Photo Gallery

Video Gallery

About Mandal

President- Shri.Ashok Maruti Pawar
Secretary- Shri Sudhir Sitaram Salvi
Treasurer- Shri Mahesh Suresh Jadhav
 

Vice President-Shri Machindranath Genu Dighe
Shri.Balasaheb Sudam Kamble
Shri.Mangesh Dattaram Dalvi
Shri.Suryakant Bapu pawar


Vice Secretary –Shri.Rajendra Madhukar Haldankar
Shri.Ganesh Shantaram Mane
Shri.Mahesh Mahadev Pawaskar
Shri.Rajan Manohar Kotavadekar


Committee Member – Shri.Satish Anant Khankar
Shri.Sanjay Vijay Gadekar
Shri.Vinayak Janu Pawar
Shri.Rajendra Narayan Sawant
Shri.Keshav Shankar Gurav
Shri.Prashant Shankar Kelaskar
Shri.Rupesh Manohar Pawar
Shri.Sanket Gopichand Khamkar
Shri.Vishal Eknath Jadhav
Shri.Sagar Ramesh Patil
Shri.Sanjay Madhukar Dhumak
Shri.Mahesh Suresh Ghag
Shri.Samir Kashiram Shigvan
Shri.Suagat Attmaram Padelkar
Shri.Amit Suresh Dake
Shri.Sagar Radheshyam Gupta
Shri.Prathmesh Shyamsunder Kanekar
Shri.Nilesh Vinod Mhamunkar
Shri.Sushil Waman Gurav
Shri.Samir Krishnakant Mavle
Shri.Rajesh Dattaram Narkar
Shri.Sandesh Suresh Parab
Shri.Rupesh Ashok Jadhav
Shri.Rajendra Kashiram Mahadik


Patient Aid Scheme
Shri Ashok Maruti Pawar
Shri Sudhir Sitaram Salvi
Shri Mahesh Suresh Jadhav
Shri Kishor Maruti Pawar
Shri Shivaji Tukaram Jadhav
Shri Satish Anant Khankar
Shri Vinayak Janu Pawar
Shri Keshav Shankar Gurav
Shri Machindranath Genu Dighe
Shri Balasaheb Sudam Kamble
Shri Mangesh Dattaram Dalvi


Lokmanya Tilak Computer Center
Shri Rupesh Manohar Pawar
Shri Rajendra Narayan Savant
Shri Keshav Shankar Gurav
Shri Sanjay Madhukar Dhumak
Shri Mahesh Suresh Ghag


Swatantryaveer Savarkar Library
Shri Mangesh Dattaram Dalvi
Shri Rajendra Madhukar Haldankar
Shri Prathamesh Shyamsunder Kanekar
Shri Samir Krishnakant Mavle
Shri Sandesh Suresh Parab


Sant Gnyaneshwar Referance Book Bank
Shri Balasaheb Sudam Kamble
Shri Mahesh Mahadev Pawaskar
Shri Sagar Radhesyam Gupta
Shri Rajan Manohar Kotavadekar
Shri Sushil Waman Gurav

Sane Guruji Study Room
Shri Samir Kashiram Shigvan
Shri Vishal Eknath Jadhav
Shri Sanket Gopichand Khamkar
Shri Amit Suresh Dake
 

Compititive Exam Guidance Class
Shri Prashant Shankar Kelaskar
Shri Ganesh Shantaram Mane
Shri Sagar Ramesh Patil
Shri Rajesh Dattaram Narkar
Shri Rupesh Ashok Jadhav

Karya Karta

Sponsors